Doradztwo europejskie

Home / Oferta / Doradztwo europejskie

Doradztwo europejskie to nasza specjalność. Przeanalizujemy dostępne możliwości pozyskania dofinansowania, zweryfikujemy czy Państwa pomysł ma szansę zakwalifikować się do ogłoszonego naboru wniosków, a następnie sporządzimy kompletną dokumentację konkursową. Jesteśmy w stanie również skoordynować projekt pod względem merytorycznym, a także go rozliczyć.

Dowiedz się więcej o Europejskim Funduszu Społecznym.

Doradztwo europejskie – Regionalne Programy Operacyjne

Z zasady projekty finansowane w ramach tzw. „RPO” mają charakter regionalny. Muszą się wpisywać w tzw. „Inteligentne Specjalizacje Regionu”. Są to porozumienia, które ustalono dla każdego województwa odrębnie. Większość działań, które skierowane są do sektora przedsiębiorczości, muszą wpisywać się w cele wyznaczone w dokumentacji ISP dla każdego regionu.

Doradztwo europejskie jednak to nie tylko Fundusze Europejskie dla firm. Równie skutecznie mogą o nie zabiegać m.in. organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, placówki oświatowe, szkoły wyższe, szkoły ponadgimnazjalne itp. Zakres możliwości uwarunkowany jest zapisami m.in. w Szczegółowych Opisach Osi Priorytetowych każdego RPO. O wsparcie można się ubiegać, jeżeli pomysł będzie spójny z treścią Regionalnych Programów Operacyjnych. Najczęściej można się ubiegać o wsparcie projektów z dziedziny energetyki odnawialnej, rozwoju innowacyjności ofert polskich podmiotów gospodarczych, usług społecznych i opiekuńczych oraz aktywizacji osób bezrobotnych, w tym w trudnej sytuacji na rynku pracy. O środki aplikować mogą aplikować te podmioty, które m.in. planują ekspansje na rynku zagraniczne, chcą promować Polską gospodarkę poza jej granicami czy planują wejście na rynek kapitałowy.

Dowiedz się więcej o RPO Pomorskim.

doradztwo europejskie

Doradztwo europejskie – Krajowe Programy Operacyjne

O dofinansowanie można się także ubiegać startując w konkursach w ramach krajowych Programów Operacyjnych. Do najważniejszych należą następujące:

Wsparcie może być udzielone na realizację rozmaitych celów. Dodatkowe punkty uzyskuje się za realizację celów, okreśonych w dokumencie precyzujących to, czym są „Krajowe Inteligentne Specjalizacje” (KIS). Wachlarz możliwości jest bardzo szeroki. O wsparcie skutecznie mogą ubiegać się zarówno przedsięwzięcia związane z Badaniami i Rozwojem (B + R), projekty społeczne, zdrowotne, mające na celu deinstytucjonalizację usług oraz wiele innych.

Zapoznaj się z podstawowymi pojęcia dotyczącymi Funduszy Europejskich.

Warto pamiętać również o tym, że korzystając z Krajowych Programów Operacyjnych, projekty muszą realizować poszczególne wytyczne dostępne w dokumentach konkursowych. Taki projekt musi oddziaływać na skalę całej Polski, ponieważ poszczególne wskaźniki zdefiniowano w oparciu o dane statystyczne właściwe dla takiej wielkości obszaru.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Jesteśmy w stanie zapewnić rzeczową analizę i weryfikację projektów, sporządzenie skutecznej dokumentacji konkursowej, a także skoordynowanie projektów oraz zapewnienie ich rozliczenia.Po więcej szczegółów zachęcamy do przejścia na podstronę Kontakt.