Fundusze Unijne cz. II – Europejski Fundusz Socjalny

Home / Fundusze Europejskie / Fundusze Unijne cz. II – Europejski Fundusz Socjalny

Fundusze unijne są obszernym tematem i obejmuje wiele pojęć. Dlatego w dalszej części cyklu artykułów poświęconych tematyce funduszy europejskich omówiony zostanie kolejny duży instrument, który służy do wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego. W założeniu ukierunkowany jest na zasoby ludzkie. W poprzednim okresie programowania środki finansowały projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w obecnej środki przeznaczone są w zdecydowanej większości na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Mowa o Europejskim Funduszu Społecznym (EFS).

Nieco historii

Instrument ten został utworzony na mocy Traktatu Rzymskiej ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, którego podpisanie nastąpiło w 1957 roku. Na samym początku celem nadrzędnym było podniesienie poziomu zatrudnienia. Z upływem lat priorytety ulegały przedefiniowaniu, co było podyktowane dynamicznymi zmianami społeczno-gospodarczymi Europy. We wczesnych latach powojennych działania EFS skupiały się głównie na migracjach robotniczych. W późniejszych latach nacisk kładziono na fundusze unijne dystrybuowane w celu zwiększenia zatrudnienia wśród osób młodych oraz osób niewykwalifikowanych. 

Fundusze unijne - stan obecny

Współcześnie działania EFS skoncentrowane są na osobach z tzw. grup defaworyzowanych na rynku. Priorytety dotyczą następujących grup ludzi:


1. Osoby młode
2. Kobiety
3. Osoby z niepełnosprawnościami
4. Ludzi starszych
5. Migrantów

Fundusze unijne z EFS dla firm

Te fundusze unijne przeznaczone są również dla przedsiębiorców. Pomagając im dostosować swoje firmy do nowych wyzwań na rynku. Wspierane są nowatorskie rozwiązania w miejscach pracy, a także projekty mające na celu kształcenie się pracowników przez całe życie oraz podniesienie ich mobilności.

EFS, a polityka państwa

Ponadto fundusze unijne pochodzące z tego instrumentu wspierają również politykę socjalną, gospodarczą oraz edukację. Pomocą objęte są wszelkie reformy, które przyczyniają się bezpośrednio do rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. W zakresie edukacji szczególny nacisk kładzie się na szkolnictwo wyższe. Projekty mają na celu podnieść jakość kształcenia oraz jego skuteczność. Pomocą objęto również te działania, które zachęcają uczelnie do uczestniczenia w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy.

Więcej o Europejskim Funduszu Społecznym na oficjalnej stronie Ministerstwa Rozwoju.

Jeżeli macie jakieś sugestie lub uwagi do powyższego artykułu, zachęcamy do komentowania. Wiadomość z opinią można wysłać również na adres mailowy: biuro@bmoutsources.pl. Zachęcamy również do odwiedzin w naszym Biurze Obsługi Klienta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *