Fundusze Unijne cz. II – Europejski Fundusz Socjalny

Fundusze Unijne cz. II – Europejski Fundusz Socjalny

Fundusze Europejskie
Fundusze unijne są obszernym tematem i obejmuje wiele pojęć. Dlatego w dalszej części cyklu artykułów poświęconych tematyce funduszy europejskich omówiony zostanie kolejny duży instrument, który służy do wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego. W założeniu ukierunkowany jest na zasoby ludzkie. W poprzednim okresie programowania środki finansowały projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w obecnej środki przeznaczone są w zdecydowanej większości na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Mowa o Europejskim Funduszu Społecznym (EFS). Nieco historii Instrument ten został utworzony na mocy Traktatu Rzymskiej ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, którego podpisanie nastąpiło w 1957 roku. Na samym początku celem nadrzędnym było podniesienie poziomu zatrudnienia. Z upływem lat priorytety ulegały przedefiniowaniu, co było podyktowane dynamicznymi zmianami społeczno-gospodarczymi Europy. We wczesnych latach powojennych działania EFS skupiały się głównie na migracjach robotniczych. W późniejszych latach nacisk kładziono na fundusze unijne dystrybuowane…
Read More

Fundusze Europejskie – słownik pojęć.

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie w pierwszym momencie kojarzą się z zawiłością pojęć. Bez posiadania wiedzy o tym, gdzie szukać ogłoszeń o naborach, o podstawowej terminologii oraz w zakresie samych rodzajów programów operacyjnych, poszukiwanie dofinansowań może być utrapieniem. Jednak nie taki diabeł straszny, jak go malują - co postaramy się udowodnić w tym i w kolejnych artykułach. Fundusze Europejskie - Podstawowe pojęcia Rozważania należy zacząć od fundamentów, aby zrozumieć fundusze europejskie. W tym przypadku jest to kluczowe słownictwo. Program Operacyjny - podstawowy dokument, którego sporządzenie było wymagane podczas starań Polski o fundusze europejskie. Określane są w nim tzw. Priorytety. Ustalone raz, na zawsze determinują rodzaj wspieranych działań np. jeżeli w jakimkolwiek programie nie zostały ujęte żadne działania na rzecz wsparcia przedsiębiorczości oznacza to tyle, że biznes nie może liczyć na żadne działania. Dokumenty opracowane są na…
Read More