Jak się przygotować do otwarcia działalności? Cz. III

Home / Przedsiębiorstwa / Jak się przygotować do otwarcia działalności? Cz. III

Ostatni wpis w cyklu planowania własnej działalności poświęcony będzie tematyce finansowej. Z doświadczenia wiemy, że te kwestie stwarzają największe problemy zarówno na etapie poszukiwania form finansowania własnego biznesu, jak i w trakcie planowania kosztów.

Analizuj i dokładnie planuj koszty.

W praktyce doradczej bardzo często spotykaliśmy się z niebezpieczną tendencją do szacowania kosztów metodą „na oko”. O ile w przypadku zakładania działalności, w której wydatki ograniczają się do zakupu komputera, oprogramowania oraz adaptacji pomieszczenia (np. w przypadku firmy projektanckiej lub agencyjnej) nie jest to grzech ciężki, o tyle w branżach, gdzie trzeba kupić wiele urządzeń, niedoszacowanie kosztów może spowodować poważne konsekwencje.

Załóżmy, że Kowalski chce zająć się nadrukami na gadżetach metodą sublimacyjną. Jego analiza była bardzo powierzchowna i określił następujące kwoty:

1. Drukarka sublimacyjna – 2 000 zł
2. Prasa termotransferowa do kubków – 700 zł
3. Prasa termotransferowa płaska – 1 200 zł
4. Adaptacja pomieszczenia – 5 000 zł
5. Komputer – 2 000 zł

Naszemu Kowalskiemu wyszło na to, że potrzebuje wydać 10 900 zł na otwarcie planowanej działalności. W praktyce jednak może się okazać, że będzie to kwota nie do końca wystarczająca. Wykazane koszty wskazują na fakt niedostatecznego rozpoznania tematyki sublimacji (o konieczności poznania tematu „od wewnątrz” pisaliśmy tutaj).

Przede wszystkim należy sobie zadać pytanie – jakiego urządzenia drukującego potrzebuję, aby zapewnić najwyższą jakość produktów przy relatywnie niskich cenach eksploatacji? Nie ma co ukrywać, że na pewno nie będzie to urządzenie za kwotę 2 000 zł. Należy pamiętać, że konkurencja nie śpi, wciąż się rozwija i inwestuje w park maszynowy. Optymalne urządzenie sublimacyjne to wydatek rzędu 5 000 – 25 000 zł netto – jeżeli myślimy o wypracowaniu korzystnej pozycji rynkowej już na starcie. Optymalny uproszczony kosztorys powinien kształtować się następująco:

1. Ploter sublimacyjny – 10 000 zł
2. Prasa termotransferowa do kubków – 1 200 zł
3. Prasa termotransferowa płaska – 5 000 zł
4. Adaptacja pomieszczenia – 5 000 zł
5. Komputer – 2 000 zł
6. Oprogramowanie – 2 000 zł

SUMA = 25 200 zł. Taki sprzęt umożliwi świadczenie usług na przyzwoitym poziomie, dzięki czemu nowo powstały podmiot od razu zaznaczy swoją obecność na rynku. Inwestycja w drugim wariancie kosztorysu się zwróci. Przy pierwszym nie jest to do końca pewne.

Jak zatem właściwie zaplanować koszty? Sugerujemy stosować się do poniższych zasad:

1. Dokładnie przemyśl, czego konkretnie potrzebujesz. Unikniesz zbędnych kosztów.
2. Nie uwzględniaj cen promocyjnych w kosztorysie. W momencie podpisania umowy o dofinansowanie promocja może nie obowiązywać.
3. Dogłębnie przeanalizuj ofertę dostępną na rynku. Nie wykazuj konkretnych modeli urządzeń i maszyn, tylko ogólną nazwę oraz przeznaczenie.

Źródło finansowania

Doskonale zdajemy sobie sprawę, iż poruszanie się w meandrach różnych form pozyskiwania kapitału może przyprawić o zawrót głowy. Aktualnie w Polsce mamy kilka możliwości pozyskania środków na otwarcie działalności gospodarczej. Najbardziej tradycyjnym sposobem jest dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy. Kwota wsparcia jest corocznie przeliczana i stanowi 6-krotność minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. Warunki, jakie należy spełnić, są następujące:

1. Należy być osobą bezrobotną, zarejestrowaną w PUP
2. Nie prowadzić działalności gospodarczej minimalnie od 12 miesięcy
3. Składający wniosek nie może być studentem studiów dziennych. Student zaoczny może ubiegać się o te środki

Sam proces aplikowania jest dosyć prosty. Należy wypełnić wniosek, sporządzić rzetelny biznesplan, skompletować niezbędne załączniki i złożyć we właściwym PUP. Decyzja powinna być wydana maksymalnie w ciągu miesiąca.
Inny rodzaj wsparcia oferowany jest z Regionalnych Programów Operacyjnych. Obecnie trwają projekty – lub nabory do nich – w ramach działań na otwarcie nowych mikroprzedsiębiorstw. W przypadku RPO dla woj. pomorskiego jest to działanie 5.7. Nowe Mikroprzedsiębiorstwa. Głównym kryterium, jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o te środki, jest przekroczenie 30. roku życia oraz dodatkowo będącą:

1. Osobą niepełnosprawną albo2. Osobą z niskimi kwalifikacjami albo
3. Osobą pozostającą długotrwale bezrobotną albo
4. Kobietą albo
5. Osobą pow. 50. roku życia.

Na stronie RPO POMORSKIE dostępny jest wykaz organizatorów konkursów. Śledząc ich strony można pozyskać informacje o terminach i konkretnych warunkach, jakie należy spełnić. Mogą się one nieco różnić od siebie, w zależności od projektu.

Ciekawą propozycją są dotacje na otwarcie działalności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W zależności od naboru, można w ich ramach pozyskać od 60 do 100 tys. złotych na rozpoczęcie własnego biznesu ukierunkowanego na usługi dla lokalnej społeczności lub w obszarze turystyki. W niektórych typach projektów nie trzeba być osobą bezrobotną – jedynym warunkiem jest nieprowadzenie działalności w ciągu ostatnich dwóch lat, zamieszkanie na terenie objętym działaniem oraz utrzymanie działalności przez kolejne 2 lata.

Jednak jeśli nie uda się pozyskać dotacji z którego z powyższych źródeł, warto rozważyć pozyskanie finansowania w ramach projektu „Wsparcie w Starcie”. Jest to bardzo atrakcyjnie oprocentowana pożyczka. Dedykowana jest dla jednej z grup docelowych:

1. Studenci ostatniego roku studiów,
2. Absolwenci szkół lub uczelni do 4 lat od daty zakończenia lub
3. Zarejestrowanych osób bezrobotnych.

W ramach tego programu można pozyskać maksymalnie 84 378,40 zł na otwarcie działalności przy bardzo korzystnym oprocentowaniu 0,44 % w skali roku. Zobowiązanie takie należy spłacić w ciągu maksymalnie 7 lat. Możliwe jest uzyskanie karencji na spłatę kapitału do 1 roku. Należy wspomnieć, iż zabezpieczenie ustalane jest indywidualnie. Instrument finansowy jest dostępny m.in. w ofercie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

To wszystko w temacie planowania działalności gospodarczej. Sugestie, propozycje lub zapytania prosimy kierować na adres mail: biuro@bmoutsources.pl lub dzwoniąc na numer: 533-991-547.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *